Top


Vorige
Volgende
Product 15 van 41

Hifonics Zeus luidspreker 6x9 3 weg ZSI693
[ZSi693]
Hifonics
- Andere producten

De Hifonics mobiele audio producten line-up de definitie van de hoogste prestaties moblie audio je ooit zou willen. Conquering power and unsurpassed performance not found in other brands, Hifonics delivers more than your wildest expectations. De macht te veroveren en onovertroffen prestaties niet gevonden in andere merken, Hifonics levert meer dan uw stoutste verwachtingen. No matter what your needs, be it sound quality or a sound quantity application Hifonics has no equal. Geen kwestie wat uw wensen, zij het geluidskwaliteit of een geluid hoeveelheid toepassing Hifonics zijn gelijke niet kent.

Amplifiers: Hifonics engineers have built an unbeatable dynasty by designing some of the most sought after and highest performance amplifiers in mobile audio industry. Versterkers: Hifonics ingenieurs hebben gebouwd op een unieke dynastie door het ontwerpen van enkele van de meest gewilde en beste prestaties versterkers in mobiele audio-industrie. Our XX Maxximus is the world's most powerful mobile amplifier at 10-kilowatts. Onze XX Maxximus is 's werelds meest krachtige mobiele versterker aan 10-kilowatt. The Hifonics XX Goliath & Colossus II are the world record holders in many sanctioned SPL competition categories. De Hifonics XX Goliath & Colossus II zijn de wereld record houders in veel gesanctioneerde SPL concurrentie categorieën. The Brutus BXi Super D-Class™ amplifier series is the crowned king of all D-Class amplifier designs. De Brutus BXi Super D-klasse versterker ™-serie is de gekroonde koning van alle D-klasse versterker ontwerpen. Our illuminated ZXi Series is born from the industry's favourite, the Zeus ZX Series. Onze verlichte ZXi serie is geboren uit favoriete van de industrie, de Zeus ZX-serie. And, the new Titan TXi illuminated amplifiers will set the new standard for value in mobile amplification. En de nieuwe Titan TXi verlicht versterkers zal de nieuwe standaard te zetten voor de waarde in mobiele amplificatie. Those wanting the "best" should stop here and go no further. Degenen die door willen de "beste" moet hier stoppen en niet verder.

Subwoofers: The expanded Brutus BX Series Subwoofers begat a duo of new square framed bass drivers, offering Brutus brute force in 10-inch and 12-inch sizes. Subwoofers: De uitgebreide Brutus BX serie subwoofers gewon een duo van nieuw plein omlijst bas drivers, het aanbieden van Brutus brute kracht in de 10-inch en 12-inch formaten. The new Subwoofers Series will take a turn holding the weight of the world on its shoulders. De nieuwe serie zal Subwoofers een wending nemen die het gewicht van de wereld op zijn schouders.

Speakers: The exciting and new Mercury and Zeus ZXi Series illuminated fullrange speaker systems will provide you with the most accurate sound-stage in any vehicle. Sprekers: De spannende en nieuwe Mercury en Zeus ZXi serie verlichte fullrange luidsprekersystemen zal je voorzien van de meest accurate geluid-fase in elk voertuig. Available in bothaxial and component speaker sets, both Mercury and Zeus full-range speakers will provide extended frequency response in any car audio or mobile video application. Verkrijgbaar in bothaxial en component speaker sets, zal zowel Mercurius en Zeus full-range luidsprekers zorgen uitgebreid frequentiebereik in elke auto audio of mobiele video toepassing. Both speaker series aretastefully illuminated, producing an aesthetically pleasing effect/ The awesome feeling of power one gets by owning a complete Hifonics system is only possible if you are "Powered by Maxxsonics". Zowel de spreker-serie aretastefully verlicht, waardoor een esthetisch effect / De ontzagwekkende gevoel van macht krijgt men door het bezit van een compleet systeem Hifonics is alleen mogelijk als je bent "Powered by Maxxsonics". Illuminate and dominate in 2010. Branden en domineren in 2010.


Algemene informatie over:   Hifonics Zeus luidspreker 6x9 3 weg ZSI693Wij bieden  Hifonics Zeus luidspreker 6x9 3 weg ZSI693  voor een zeer scherpe prijs aan. Vindt u  Hifonics Zeus luidspreker 6x9 3 weg ZSI693  elders goedkoper, stuur ons dan een mail en wij kijken of we daar in mee kunnnen gaan.

Mocht u verdere informatie willen over  Hifonics Zeus luidspreker 6x9 3 weg ZSI693  dan kunt u ons vrijblijvend een e-mail sturen.

Wilt u  Hifonics Zeus luidspreker 6x9 3 weg ZSI693 bestellen dan kunt u dat doen door het artikel aan uw winkelwagen toe te voegen. Na bestelling van Hifonics Zeus luidspreker 6x9 3 weg ZSI693 en ontvangst van uw betaling wordt  Hifonics Zeus luidspreker 6x9 3 weg ZSI693 zo spoedig mogelijk naar u opgestuurd.

U ontvangt via ons automatisch de verzendinformatie van  Hifonics Zeus luidspreker 6x9 3 weg ZSI693  per mail zodra het pakket is verstuurd met PostNL of Transmission.

Met uitzondering van speciaal bestelde artikelen heeft u een zicht termijn van 14 dagen.
Mochten er zich ooit problemen voordoen met  Hifonics Zeus luidspreker 6x9 3 weg ZSI693, neem dan gerust contact met ons op.


Klanten die dit product hebben gekocht hebben ook dit gekocht


ONZE
SHOPSCar Fantasy Car Fantasy Car Fantasy Car Fantasy Car Fantasy Car Fantasy Car Fantasy Car Fantasy Car Fantasy Car Fantasy Car Fantasy Car Fantasy Car Fantasy Car Fantasy Car Fantasy Car Fantasy